Logo

TESTIMONIALS

Over Hanny

Hanny Deelen (1956)

Als GZ-Psycholoog en Gestalt-therapeut ben ik mijn loopbaan begonnen in de hulpverlening. Vanuit RIAGG  en later vanuit de mede door mij opgerichte, ideële Stichting Toegepaste Alternatieve Psychologie (STAP) heb ik vele mensen begeleid in hun ontwikkelingsproces, individueel en in groepen.

Door het volgen van de leergang ‘Trainer/Opleider in het bedrijfsleven’ van De Baak  breidde ik mijn therapeutisch werken uit met het coachen van professionals en het geven van persoonsgerichte managementtrainingen. De zakelijkheid van het bedrijfsleven had een positieve invloed op mijn begeleidingswerk, namelijk meer focus op gewenste doelen, resultaten en op de transparantie in het begeleidingsproces.

Inmiddels werk ik, na diverse opleidingen op het gebied van begeleiding  zoals systemisch werken, oplossingsgericht coachen en mindfulness, als GZ-Psycholoog & Coach in mijn eigen praktijk en ben ik parttime verbonden aan Hogeschool Utrecht en TIAS, Business School  van Universiteit Tilburg. Voor mijn CV verwijs ik je naar LinkedIn.

Ik combineer mijn werkervaringen uit hulpverlening en bedrijfsleven; dit maakt me tot een warme en resultaatgerichte coach.

Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en woon in Utrecht.

FOTO HANNY

Mijn passie

Mijn logo: het deeltje en het geheel

Mijn logo toont een abstract beeld waarin een klein deeltje zich losmaakt van een groter geheel en daardoor ook verder kan. Tevens symboliseert het de afstand die je moet nemen om te kunnen zien waar je onderdeel van bent en welke rol je daar vervult. Verder straalt het beeldmerk transparantie, eenvoud, dynamiek en vertrouwen uit.

Mijn stijl van begeleiden kenmerkt zich door:

- Resultaatgerichtheid: ik ben effectief in het doen realiseren van de gewenste coachdoelen,

  dit wordt bevestigd door de positieve reacties en evaluaties van cliënten en hun

  leidinggevenden.

  (zie Testimonials)

 

- Betrokkenheid en zorgvuldigheid: Ik ben een doelgerichte, betrokken en zorgvuldige coach,
  die je met respect een spiegel voorhoudt en je stimuleert en ondersteunt bij verdere
  professionalisering, re-integratie en persoonlijke ontwikkeling.

 

- Duurzaamheid: ik hou van ’kwaliteit’ leveren en investeren in duurzame ontwikkeling van de
  eigenheid van mensen.

 

- Humor en plezier: in mijn leven en werk zijn inspiratie, humor en plezier van wezenlijk belang.

Achtergrond en kwalificaties

In het begeleidingstraject ben ik jouw coach en gesprekspartner. Ik ben een ervaren coach en oorspronkelijk opgeleid tot GZ-Psycholoog. Achtergrond en kwalificaties:

- Senioriteit: 30 jaar ervaring in het werken met mensen als psycholoog, coach, supervisor,
  vertrouwenspersoon, studentenpsycholoog, studentendecaan, docent, trainer en adviseur.

 

- Brede werkervaring in diverse sectoren: bedrijfsleven, onderwijs en hulpverlening

 

- GZ-Psycholoog (BIG geregistreerd en geregistreerd NIP-lid) en gedragskundige met
  eerstegraads onderwijsbevoegdheid

 

- Postacademische therapieopleiding Gestalt-therapie en Psychosynthese, Eindwerk:

  ‘Eigenheid, alleen en samen’, Multidimens, Kortrijk, België

 

- Postacademische opleiding Trainer-Opleider voor het Bedrijfsleven bij De Baak/
  werkgeversvereniging NCO-NCW, Noordwijk

 

- Human Quality Education and Behavioural Enginering, opleiding gedragstherapeutisch
  werken, Amsterdam

 

- Deskundigheidsbevordering Psychosynthese, Opleidingscentrum El Bloque, Alicante,

  Spanje

 

- Kernreflectie 1, 2 en 3, Fred Korthagen, Universiteit Utrecht en Instituut of Multi-level
  Learning Amsterdam

 

- Diverse opleidingen Systemisch werken bij Phoenix Opleidingen Utrecht (Systemisch
  werken, De Maskermaker en Professionele Begeleiding)

 

- Permanente persoonlijke ontwikkeling en professionalisering: Ik ben op de hoogte van

  de actuele trends en ontwikkelingen op mijn vakgebied en ik heb ook mijn eigen professionele

  gedragsrepertoire verbreed en verdiept door het volgen van diverse cursussen en opleidingen

  zoals:

            Coachen op competentieontwikkeling

            Oplossingsgerichte coaching

            RET (Rationele emotieve training)

            NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

            Mindfulness visualiseren en energetisch werken

            Positieve Psychologie, The Work van Byron Katie

            ACT (Active Commitment Therapy)

            Opvang en begeleiding na seksuele intimidatie en andere ongewenste
            omgangsvormen op het werk

            Begeleiden van intervisiegroepen

            EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

            DSM-5 Diagnostiek

Registraties en samenwerking

Als GZ-Psycholoog ben ik BIG- geregistreerd: BIG inschrijfnummer: 99052130925 www.bigregister.nl

Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en hou me aan de Beroepscode voor psychologen NIP: NIP registratie: 210108

www.psynip.nl

Daarnaast ben ik ingeschreven als docent in het CRKBO Register Docenten.

www.crkbo.nl

Ik werk samen met Bureau SOONS persoonlijk HR advies en ben aangesloten bij Coaching Nederland

KvK nummer: 53476190 | BTW nummer: NL0853.91.955.B02 | AGB code praktijk: 94-059094 | AGB code zorgverlener: 94-011268

Webdesign by Studio Iwan Pol