Logo

TESTIMONIALS

Individuele begeleiding

Doel

Met mijn individuele begeleiding help ik je om vragen, dilemma’s en problemen op je werk en in je privéleven zo te hanteren, dat je weer de  regie over je leven krijgt. Als jij jezelf durft te zijn, krijg je plezier in de dingen die je doet en kun je je talenten beter inzetten, zonder overbelast of ziek te worden.

 

Omdat elk mens uniek is, is mijn begeleiding maatwerk. Je vraag kan betrekking hebben op zingeving of pragmatisch van aard zijn. Ik stem mijn begeleiding daarop af.

Werkwijze

Vanuit de overtuiging dat je de beste resultaten haalt door jezelf te zijn, gaan we in de coachgesprekken op zoek naar hoe je jouw situatie ervaart en wat je tegenhoudt om je wensen en doelen te realiseren. Je wordt je bewust van belemmerende overtuigingen en ervaringen en waar deze vandaan komen. Ook ontdek je welke kwaliteiten en competenties je kunt inzetten om aangeleerde gedragspatronen los te laten en krijg je de beschikking over een nieuw handelingsrepertoire. Hierdoor ga je je beter voelen, (her-)vind je zelfvertrouwen en kun je de gewenste resultaten gaan behalen.

 

Mijn achtergrond en ervaring als GZ-Psycholoog vormt de grondslag voor het proces dat we samen ingaan. Ik ga bewust niet ‘wroeten in iemands verleden’. Ik werk daarentegen doelgericht en reik praktische handvatten aan. Hierbij maak ik creatief gebruik van verschillende benaderingen, zoals oplossingsgericht coachen, kernkwaliteiten, mindfulness en systemisch (opstellings)werk. Ik focus op stapsgewijze vooruitgang en daag je uit om te experimenteren met nieuw gedrag. Mijn aanpak is transparant, betrokken en direct.

Traject

Een individueel begeleidingstraject duurt gemiddeld drie tot acht gesprekken en begint altijd met een vrijblijvend intakegesprek (zonder kosten). Sluit jouw vraag aan bij mijn begeleidingsstijl, dan stellen we een coachcontract op. Zo nodig stemmen we doelstellingen af in een driegesprek met je leidinggevende of huisarts.

De coachgesprekken duren 75 minuten en vinden eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaats. In de eindfase kan de tijd tussen twee opeenvolgende gesprekken ook langer zijn.

In een online begeleidingssysteem kunnen we buiten de coachsessies om contact houden. Vanzelfsprekend wordt elk traject geëvalueerd.

 

De diverse soorten individuele begeleiding die ik aanbied omvat thema’s als:

- Begeleiding rondom stress, burnout en re-integratie

- Begeleiding rondom het verwerken van rouw en verlies

- Psychologische begeleiding (inclusief EMDR voor lichte trauma’s)

- Loopbaancoaching

- Executive coaching

- Supervisie

- Mediation, Consultancy en Advies

Ook ben ik beschikbaar voor Teamcoaching (o.a. verbeteren samenwerking bij reorganisaties en fusies) en Intervisie.

 

Daarnaast draag ik als trainer en docent mijn expertise op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, professioneel functioneren en leiderschap graag over aan groepen. Onderwerpen zijn o.a. communicatie, assertiviteit, mindfulness, stress- en timemanagement en persoonlijk leiderschap.

Locatie

Mijn praktijkruimte  in Utrecht is goed bereikbaar met openbaar vervoer en je kunt er gratis parkeren. Indien gewenst is het ook mogelijk om afspraken op jouw werklocatie te plannen, mits een geschikte ruimte aanwezig is.

Kosten

Er zijn verschillende mogelijkheden om je kosten voor individuele begeleiding (gedeeltelijk) vergoed te krijgen als je het zelf niet kunt betalen.

 

Via de ziektekostenverzekering
Afhankelijk van de problematiek is er vergoeding mogelijk door je ziektekostenverzekering, soms is een verwijzing van de huisarts nodig. Informeer bij je ziektekostenverzekering en bekijk de polisvoorwaarden.

 

Via de werkgever
individuele trajecten kunnen ook door je werkgever worden vergoed in het kader van professionalisering / deskundigheidsbevordering. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 

Werk je voor een Hogeschool?

Als je voor een Hogeschool werkt kan coaching worden vergoed via de Livvit-polis van Achmea. Neem hierover contact op met je leidinggevende of met personeelszaken.

 

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie, of op het op peil houden en verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van (toekomstig) inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen voor je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Het UWV geeft je dan een budget waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Informeer bij het UWV.

EEN AFSPRAAK MAKEN

MEER OVER HANNY

Praktische info

KvK nummer: 53476190

BTW nummer: NL0853.91.955.B02

AGB code praktijk: 94-011268

AGB code zorgverlener: 94-59094

KvK nummer: 53476190 | BTW nummer: NL0853.91.955.B02 | AGB code praktijk: 94-059094 | AGB code zorgverlener: 94-011268

Webdesign by Studio Iwan Pol